Entitat cultural adrianenca oberta a la ciutadania

100 anys d'història

La defensa del territori:
Dues lluites comunes

El Litoral del Besòs i el Parc Agrari del Baix Llobregat són espais on cal recuperar el valor dels rius urbans, aconseguir rius sans i que siguin refugi de biodiversitat on es desenvolupi el bosc de ribera sense deixar cicatrius amb estructures de ciment que han canalitzat els rius com si fosin una canonada.

Fent paral·lelismes entre Besòs i Llobregat, tots dos rius es troben situats al mig d’una de les zones més poblades de Catalunya, on la recuperació dels valors ambientals, és una prioritat per garantir a les noves generacions un futur sostenible, en detriment de la construcció de més habitatges i més massificació accelerant el metabolisme urbà de generació d’escombraries i pol·lució.

A tots dos municipis, com són L’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs, trobem una densitat de població molt elevada, raó per la qual és necessari complir amb els ratis mínims d’arbrat i zones verdes que recomana la Unió Europea.

Els parcs i zones amb arbrat oxigenen l’ambient, elliminen contaminació i redueixen la temperatura així com enfermetats pulmonars produides per la contaminació.

Cal posar en valor la regeneració ambiental i ecològica d’aquest fràgil  ecosistema litoral com a únic camí possible d’adaptació i resiliència al canvi climàtic.

Volem un parc litoral verd i nostre!

MANIFEST EN DEFENSA D’UN GRAN PARC METROPOLITÀ AL LITORAL DE LES TRES XEMENEIES DEL BESÒS


Besòs i Llobregat dues lluites comunes