Entitat cultural adrianenca oberta a la ciutadania

100 anys d'història

PRESIDENT

Agustí Gallart Teixidó

VICE-PRESIDENT

Joaquim Esteban Castells

SECRETARI/A

Obdulia Campos Valls

TRESORER VOCAL-TEATRE

Ferran Bartolomé Romero

VOCAL ASSESSORAMENT LEGAL

Francesc Gómez García

VOCAL CARTELLERIA

Francisco Pérez Cruz

VOCAL MANTENIMENT MAGATZEM

Jesús Vaquero Tacavera

VOCAL MANTENIMENT MAGATZEM

Salvi Fadón Poza

VOCAL ASSESSORAMENT HISTÒRIC

Gerard Alcazar Salas

VOCAL DE CULTURA
CONVENIS

Xavier LLadó Bermúdez

VOCAL DE NOVES
TECNOLOGIES

Javier Chavanel Pastor

VOCAL SORTIDES CULTURALS

Núria García Ribó

VOCAL DE JUNTA PER LA UNESCO

Conxita Rocabayera