Entitat cultural adrianenca oberta a la ciutadania

100 anys d'història

Junta Ateneu Adrianenc 2024

PRESIDENTA

Esther Escartín Sabaté

VICE-PRESIDENT EXECUTIU

Francesc Gómez García

VICE-PRESIDENT ADMINISTRATIU

Joaquim Esteban Castells

SECRETÀRIA

Obdulia Campos Valls

TRESORERIA I NOVES TECNOLOGIES

Javier Chavanel Pastor

VOCAL CARTELLERIA

Francisco Pérez Cruz

VOCAL TEATRE

Ferran Bartolomé Romero

VOCAL MANTENIMENT

Salvi Fadón Poza

VOCAL SORTIDES CULTURALS

Núria García Ribó

VOCAL DE JUNTA OMNIUM

Asunción Belmonte Martínez

VOCAL DE JUNTA UNESCO

Conxita Rocabayera Llombart