Entitat cultural adrianenca oberta a la ciutadania

100 anys d'història

PRESIDENT

Esther Escartín Sabaté

VICE-PRESIDENT EXECUTIU

Francesc Gómez García

VICE-PRESIDENT ADMINISTRATIU

Joaquim Esteban Castells

SECRETÀRIA

Obdulia Campos Valls

TRESORERIA I NOVES TECNOLOGIES

Javier Chavanel Pastor

VOCAL CARTELLERIA

Francisco Pérez Cruz

VOCAL MANTENIMENT MAGATZEM

Jesús Vaquero Tacavera

VOCAL MANTENIMENT MAGATZEM

Salvi Fadón Poza

VOCAL ASSESSORAMENT HISTÒRIC

Gerard Alcazar Salas

VOCAL DE CULTURA
CONVENIS

Xavier LLadó Bermúdez

VOCAL - TEATRE

Ferran Bartolomé Romero

VOCAL SORTIDES CULTURALS

Núria García Ribó

VOCAL DE JUNTA PER LA UNESCO

Conxita Rocabayera