Entitat cultural adrianenca oberta a la ciutadania

100 anys d'història

Polis poètica 2024
Dia Mundial de la poesia

Dijous 21 de març d’enguany, tindrà lloc a l’Ateneu Adrianenc, la trobada de poetes organitzada per Unesco Sant Adrià amb motiu del “Dia Mundial de la Poesia” i commemorant l’any del naixement de Vicent Andrés Estellés.

“Els poetes d’avui són els trobadors del segle XXI, treballadors de la paraula com en un joc de màgia transformeu la paraula en bellesa d’expresió i significat.

Ara som en un món ple de comunicació pero molt pobre de paraules amb expresions curtes i fredes i sovint escapçades, comunicació que ens recorda molt als telegràmes d’abans que eren una mínima expresió comunicativa, es pagaven per paraules i estaven plens d’estops.

La comunicació ha de ser més humanitzada, us necesitem, poètes, per a millorar la comunicació pero sobretot per fer de la paraula i de la seva expresió escrita una gran contribució a la nostra cultura.

Gràcies pel vostre treball.”

Discurs Polis poètica 2022, Agustí Gallart – President Ateneu Adrianenc

Poetes que participaran a la trobada:

  • Esperança Castell
  • Agustí Clua
  • Maite Doñágueda
  • Carles Duarte

  • Rodolfo del Hoyo
  • Iqra Tabassum
  • Jordi Tena
  • Carme Violant